Zdjęcia z uroczystości

Nadania Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi

imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Dnia 7 listopada 2006 roku w naszej szkole miało miejsce wielkie wydarzenie- Nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odbyła się w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Mszę św. odprawił biskup J. Pękalski, który także dokonał aktu poświęcenia sztandaru szkoły. W szkole odsłonięto pamiątkowe tablice. Uroczystość zaszczyciły władze miejskie, oświatowe, a także przedstawiciele Związków Piłsudczyków.

 

 

Uroczystość odbyła się dnia 7 listopada 2006 roku.

Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom za okazaną pomoc .

Dziękujemy gościom za przybycie i świętowanie z nami

 tak ważnego dla całej społeczności szkolnej dnia.